M E G H Í V Ó

 

 

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. november 20-án, (szerdán) 14.00 órakor tartja soron következő rendes ülését, melyre tisztelettel meghívom.

 

Az előterjesztések egyben letölthetők: innen


Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:

1.    Lakitelek Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.15.) önkormányzati rendeletének módosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

2.    Lakiteleki Polgármesteri Hivatal 2020. évi belső ellenőrzési terve
Előadó: Madari Róbert polgármester

3.    Fürdőkedvezmények árának megtérítése a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. részére
Előadó: Madari Róbert polgármester

7.    Felkészülés a téli síkosság-mentesítésre és hó eltakarításra
Előadó: Madari Róbert polgármester

8.    Egyéb ügyek


ZÁRT ÜLÉS

 

4. Beszámoló a Tőserdő Turisztikai Nonprofit Kft. 2019. évi turisztikai szezonjáról és mérlegéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. Beszámoló a Laki-Gazda Nonprofit Hulladékgazdálkodási Kft. III. negyedéves mérlegéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

6. Beszámoló a Laki-Park Településüzemeltetési Kft. 2019. év III. negyedéves mérlegéről
Előadó: Madari Róbert polgármester

9.    Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatok elbírálása
Előadó: Madari Róbert polgármester


A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2019. november 18-án, (hétfőn) 15.00 órakor összevontan tartja.

Lakitelek, 2019. november 13.

    Tisztelettel:
                                                                Madari Róbert sk.
                                                                 polgármester