Újra indult a nappali ellátás a Gondozási Központban


Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott "Útmutató a Koronavírus terjedésének megelőzésére és a kockázatok csökkentésére a szociális alapszolgáltatásokban, valamint a család- és gyermekjóléti szolgáltatást nyújtó intézményekben" című útmutató alapján újra indult az intézmény épületén belüli nappali ellátás az alábbi szabályok szerint.

 A Nappali Ellátást igénybe vevőkre vonatkozó általános szabályok:

  • Alapvető higiéniai szabályok betartása.
  • A köhögési etikett fokozott betartása.
  • Belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező.
  • A szolgáltatást igénybe vevő személyek számára valamennyi tevékenységet úgy kell megszervezni, hogy az igénybe vevők között a 2 méteres távolság lehetőség szerint biztosított legyen. Az étkezések során – helyben fogyasztás esetén – is el kell kerülni, hogy az étkezőben az igénybe vevők összezsúfolódjanak.
  • A csoportos foglalkozások, team megbeszélések során is be kell tartani a 2 méteres védőtávolságra vonatkozó szabályokat, valamint -amennyiben a feltételek, adottságok azt lehetővé teszik – azokat az épület udvarán a szabadlevegőn való megtartását kell preferálni.
  • Az idős személyek és fogyatékos személyek részére történő szolgáltatás nyújtás során a munkatársaknak az ellátottakkal való közvetlen érintkezéskor, vagy ha tartósan 2 méteren belüli távolságban vannak az ellátottakkal, míg a közösségi programok alkalmával és a közösségi terekben való tartózkodás esetén lehetőség szerint az ellátottaknak is orr-száj maszkot kell viselniük.
  • A nappali intézménybe való belépést megelőzően az igénybe vevő testhőmérsékletének ellenőrzése kötelező, valamint nyilatkoztatni kell az igénybe vevőket az egészségi állapotra és arra vonatkozóan, hogy az elmúlt időszakban került-e járványügyi szempontból kockázatot jelentő személlyel kapcsolatba. Megemelkedett testhőmérséklet esetén az intézménybe nem lehet belépni. Az igénybe vevő haladéktalanul keresse fel vagy értesítse háziorvosát a szükséges orvosi ellátás igénybe vétele miatt.

 

Idősek és fogyatékos személyek nappali ellátására vonatkozó szabályok 2020. július 31. napjáig:

  • az idősek és a fogyatékos személyek számára nappali ellátást nyújtó intézmények épületében egyidejűleg tartózkodó ellátottak száma nem haladhatja meg a bejegyzett férőhelyszám 50 %-át. ( Gondozási Központ nappali ellátásában engedélyezett létszám: 25 fő ). A zsúfoltság elkerülése érdekében tehát az intézményben azonos időben szolgáltatást igénybe vevők száma maximalizálásra került.
  • A nappali ellátásban dolgozó munkatársak az idősek, fogyatékos személyek önálló életvitelének fenntartását saját lakókörnyezetükben nyújtott szolgáltatásokkal is biztosíthatják, amennyiben az ellátott nem kívánja igénybe venni a nappali ellátás épületében nyújtott szolgáltatásokat, a fertőzésveszélyre tekintettel. Azon ellátottakat, akik a nappali intézményben nyújtott szolgáltatásokat nem kívánják igénybe venni, rendszeresen szükséges telefonon megkeresni, érdeklődni állapotukról és felajánlani számukra a segítséget.

A Nappali Ellátás elérhetőségei:
gondozasikozpont@lakitelek.hu

Telefonon: 70/199-6900 , 76/449-071