Meghívó képviselő-testületi ülésre

 

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. augusztus 5-én, (szerdán) 15.00 órakor rendkívüli testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

 

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

 

NAPIREND:

1. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására irányuló pályázat benyújtása és a szükséges önerő biztosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

2. TOP-4.1.1-16-BK1-2017-00009 azonosító számú „Egészségház kialakítása, egészségügyi alapellátások egy épületbe történő integrálása Lakiteleken” című pályázat támogatástól elállásához polgármesteri felhatalmazás meghozatala
Előadó: Madari Róbert polgármester

3. A TOP-3.1.1-15-BK1-2016-00007 azonosítószámú, „Kerékpárút építés Lakitelek és Kerekdomb között” tárgyú pályázathoz többletforrás igénylése
Előadó: Madari Róbert polgármester

4. Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra irányuló pályázathoz a szükséges önerő biztosítása
Előadó: Madari Róbert polgármester

5. 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés (előterjesztés később kerül megküldésre)
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

6. Fajta és mennyiség szerint meghatározott ingó dolog adás-vétele
Előadó: Madari Róbert polgármester

 

A Képviselő-testület ülésével kapcsolatos anyagok megvitatását Lakitelek Önkormányzat Emberi Erőforrások Bizottsága és Pénzügyi, Vagyongazdálkodási, Településfejlesztési és Idegenforgalmi Bizottsága 2020. augusztus 5-én, (szerdán) 14:00 órakor összevontan tartja.


Lakitelek, 2020. augusztus 3.

    Tisztelettel:

                                                                     Madari Róbert sk.
                                                                     polgármester

 Az előterjesztések egyben letölthetők: INNEN