Képviselő-testület

Zobokiné Kiss Anita

Zobokiné Kiss Anita

polgármester
Független

Madari Andor Belicza András Bende László
Madari Andor

alpolgármester
Fidesz-Nemzeti Fórum

Belicza András

Nemzeti Fórum

Bende László

Független

     
  Olajos István Tóth Sándor
Dakóné Harkai Csilla
Független
Olajos István
Fidesz-Nemzeti Fórum
Tóth Sándor
Fidesz-Nemzeti Fórum