Híreink
Ma 2023. október 3. kedd, Helga napja van.
Holnap
Ferenc, Edvin, Zóra
napja lesz.
Események október hónapban


Okt. 8.:  ŐSZKÖSZÖNTŐ SZÜRETI NAP
a felvonuláson részt vettek az Apró táncosok Romhányi Olga vezetésével.
Okt. 12.: Múzeumlátogatás Kunszentmártonba
Múzeumpedagógiai óra a helytörténeti múzeumban a nagycsoportosokkal. A múzeumlátogatás után vendégségbe megyünk a kunszentmártoni Szent Anna Katolikus óvodába

Októberben
Tapasztalatcsere a gondozó nénikkel a bölcsödében.
Idősek napja a művelődési házban. Szerepelnek a Napsugár csoport táncosai

Október hónapban indulnak    
- a fejlesztő foglalkozások:
Logopédia :
Vezeti: Hegedűsné Dobos Nóra     
Gyógytestnevelés:
Vezeti: Aszódiné Magyar Beáta  
Gyógypedagógiai megsegítés:
Vezeti: Forgács Katalin               
Matematikai képességfejlesztés:
Vezeti: Bekéné Kotvics Edit            
Fejlesztő pedagógiai megsegítés:
Vezeti: Gulyásné Szabó Gizella
Beszédfejlesztés :
Vezeti: Gulyásné Varga Edit        

-  az egészségnevelési, mozgás és kulturális programok:
Gyermeklabdarúgás
Edző: Parti Gyula
Úszó programok: „FICÁNKA”
Edző: Gergely Péter  
Vízhez szoktatás:
Edző: Gergely Péter  október 7-én.
Törperős”  torna:
Vezeti: Aszódiné Magyar Beáta     
Angol nyelv:
Vezeti: D.Nagy Viktória
Aprók tánca:
Vezeti: Romhányi Olga
Lovaglás:
Vezeti: Dobecz Éva

ŐSZI SZÜNET
Utolsó tanítási nap okt. 28-a,
31-e pihenőnap, nov. 1-5-ig szünet,
első tanítási nap 7-e.
5-e szombat, munkanap, 31-ét dolgozzuk le.

FIGYELEM! Óvodánk az őszi szünet ideje alatt nyitva tart! Az óvodai igényekről a szünet előtt kettő héttel felmérést készítünk. 50 fő alatti létszám esetén a régi óvoda üzemel. 10 fő alatti igény esetén az óvoda zárva tart!


Óvodánk szolgáltatói szerepben! | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Újabb Európa uniós pályázatot adott be óvodánk. Tekintettel arra, hogy nevelőtestületünk úgy határozott, hogy részt vesz a referencia intézmények országos hálózatának kialakításában, a munka már javában folyik. A referencia intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény. Referencia intézménnyé bármely nevelési-oktatási intézmény válhat. Azon dolgozunk, hogy a mi óvodánk is referencia-intézménnyé váljon. Ennek feltétele, hogy óvodánk eredményesen vegyen részt a minősítési eljáráson.
A minősítési eljárás fő szakaszai:
1.    Előminősítési eljárás:

  • Bejelentkezés az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által biztosított regisztrációs felületen.
  • Előzetes együttműködési megállapodás megkötése.
  • Dokumentumok feltöltése a dokumentumtárba.
  • A "jó gyakorlatok" feltöltése
  • Intézményi fejlesztési terv összeállítása.
  • Formai és szakmai előminősítés.
  • Előminősítési nyilatkozat kiadása, amely dokumentum megnyitja a felkészülés lehetőségét

2.    Felkészülés a szolgáltatói szerepre: az intézményi fejlesztési terv  megvalósítása

  • Az intézmények felkészülését a TÁMOP 3.1.7 pályázati konstrukció támogatja.

3.    Minősítés

  • A minősítési eljárás a "Minősített referencia intézmény" oklevél kiadásával zárul. Az oklevél kiállításának feltételeként a Minősítő Testület szakmailag ellenőrzi az intézményi fejlesztési terv megvalósítását, továbbá az intézmény bemutatja szolgáltatói szerepre és feladat ellátására vonatkozó terveit.


Óvodánkban 2011. szeptember 20.-án az előminősítési eljárás keretében megtörtént a formai és szakmai előminősítés az erről szóló dokumentum tanúsága szerint óvodánk a lehetséges 21 pontból, 19 pontot szerzett. Erre az eredményre nagyon büszkék vagyunk.  Megkaptuk az Előminősítési nyilatkozatot ezzel megkezdődik a minősítési eljárás második szakasza. E szakaszban kell óvodánknak felkészülni a szolgáltatói szerepre melyet TÁMOP 3.1.7 pályázat támogat. A pályázatot 2011. október 07.-én benyújtottuk.


A gyerekek fejlettségének vizsgálata | Gulyásné Varga Edit, beszédfejlesztő óvoda-         pedagógus


Szeptember hónapban különböző vizsgálatokat, teszteket, felméréseket végeztünk a gyerekek fejletségének megismerése érdekében. Ezek a vizsgálatok minden tanköteles korú gyermeket érintenek, de az óvónők kérésére a kisebbeket is.

A logopédiai szűrést, amely a gyerekek aktuális beszédállapotát nézi, Hegedűsné Dobos Nóra logopédus végezte. A megvizsgált gyermek közül 37 főnél talált valamilyen beszédhibát, ebből 28 fő nagycsoportos, 9 fő középsős kisgyermek. Ezek a gyermekek a beszédhiba súlyosságától függően logopédiai és beszédfejlesztő foglalkozásokon is részt vesznek.
A logopédus javaslatára a GMP-tesztet is elkészítjük az erősen beszédhibás gyermekekkel, ami a beszédészlelést és beszédmegértést vizsgálja. A tesztet Gulyásné Varga Edit beszédfejlesztő óvónő végzi.
Kanizsa- tesztet minden nagycsoportos kisgyerekkel megcsináljuk, melyet az évvégén megismétlünk. A teszt öt területet vizsgál, (vizuális  diszkrimináció, mennyiségi viszonyok felismerése, mozgásfejlettség, testséma, nyelvi készség, szociális érettség) az új óvodában Gulyásné Szabó Gizella végzi, a régi óvodában pedig Gulyásné Varga Edit. A teszt eredményeként és az óvónők javaslatára fejlesztő foglalkozásokon vesznek részt a gyenge teljesítményt nyújtó gyerekek. Ezeket a foglalkozásokat Gulyásné Szabó Gizella tartja.
Október hónapban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeknél DIFER vizsgálatot végez Sütő Lászlóné.
A vizsgálat eredményeiről a vizsgálatot végzőktől illetve a gyerekek óvónőitől érdeklődhetnek a szülők.
Az érintettek értesítést kapnak arról, ha valamilyen fejlesztő foglalkozáson kell részt venni a kisgyermeknek.
A foglalkozások indulása előtt szülői értekezletet tartanak a fejlesztők.


Sok kisgyermeknek és szüleinek szerzett örömöt | Gulyásné Varga Edit, óvónő


Óvodánk fontos feladatának tekinti többek között az egyéni sorsokkal való törődést, a családok gondozását, a gyermekek védelmét.
Ennek koordinálását eddig, Bohács Jenőné Ági látta el. Munkáját 26 éven keresztül végezte szívvel lélekkel. Sok kisgyermeknek és szüleinek szerzett örömet egy-egy ünnep alkalmával. Az ő segítségének köszönhetően több család részesülhetett különböző juttatásokban. Bárki fordulhatott hozzá bizalommal, folyamatosan kereste a lehetőségeket a támogatásokra vonatkozóan. Éveken keresztül képviselte sikeresen óvodánkat az önkormányzatnál szociális ügyekben. Ebben a tanévben mégis úgy döntött átadja ezt a feladatot. Ezúton is szeretnénk megköszönni neki odaadó munkáját!
Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2011. szeptemberétől Madari Istvánné Judit,  Napsugár csoportos óvónő vette át a gyermekvédelmi munkát az óvodánkban.
Megkértük Juditot írjon az előtte álló feladatokról és magáról néhány mondatban.
„ Hozzám is közel áll ez a feladat, melyet szeretnék hasonló megértéssel, szeretettel végezni, mint Ági óvó néni.
Az én feladatom lesz:
-    a gyermekvédelmi esetek feltérképezése
-    a feladatok koordinálása
-    a gyermekvédelmi szempontból szükséges nyilvántartások vezetése
-    környezettanulmányok készítése
-    az intézményi étkezési térítési díjak csökkentésére javaslat tétel
-    kapcsolattartás a gyermekjóléti szolgálattal
-    legsúlyosabb esetben veszélyeztetett gyermekek nyilvántartásba vétele.
Bátran merek belevágni a hátrányos helyzetben lévő családok megsegítésébe, hiszen három gyermek édesanyjaként, a lakiteleki Nagycsaládos egyesület elnökhelyetteseként, valamint a Beóvodázási munkacsoport tagjaként személyes kapcsolataim igen szerteágazóak. Fontosnak tartom a támaszadást, szeretetpótlást, mert tisztában vagyok azzal, hogy a gyermekvédelmi munka feladatai, lényege rendkívül nehezen határozhatóak meg, hiszen az olvasott szöveg kevésbé tudja visszaadni a humánum, a segítőkézség, a megértés, a támaszadás jelenlétét.
Gyermekvédelemmel kapcsolatos probléma esetén várok mindenkit, forduljanak hozzám bizalommal, akár személyesen a régi óvodában, vagy telefonon a
06-70/93-44-405-ös telefonszámon”
 
Sok sikert!


Rosszcsont Ricsi visszatér | Erdősné Ladányi Boglárka, óvónő


A tavalyi nevelési évben indult  nagycsoportosok számára óvodánkban az Ovizsaru program. A Bács-Kiskun megyei Rendőrséggel együttműködve több játékos foglalkozáson tanulták meg a gyerekek a segélyhívó számokat, ismerkedtek a közlekedési szabályokkal és a baleset megelőzés fontosságával. A Polgárőrséggel együttműködve vetítéssel egybekötött játékos délelőttön, akkumulátoros kisautókkal gyakorlatban is kipróbálhatták a tanultakat a gyerekek. Az első foglalkozást egy hivatásos rendőr főhadnagy tartotta a nagyoknak, aki maga helyett két kesztyűbáb barátját, Rendőr Robit és Rosszcsont Ricsit hagyta az oviban segítségül. A további foglalkozásokon már ők segítették a nagycsoportosokat a tanulásban.
A gyerekek nagyon szívesen vettek részt ezeken a játékos délelőttökön, az utolsó foglalkozáson egy vetélkedőn bizonyították mennyi mindent is tanultak. Nagyon boldogan vették át az ovizsaru-érmet a vetélkedőn résztvevő rendőrnőtől, így az idei nagyok számára is Ricsi visszatér...

Óvodai hírek - 2011. október


Óvodabejárás 2011 | Sütő Lászlóné, óvodavezető


2007.-ben Lakitelek, Tiszaug és Nyárlőrinc települések önkormányzatai úgy határoztak, hogy óvodáik és iskoláik fenntartását társulás formájában valósítják meg. Így jött létre 2011. 07. 31.-én a Tisza- menti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás mely létre hozta az Eötvös Iskolát /rövid név/. Ebben az iskolában az óvodai intézményegységhez tartozik a három település három óvodája. Ötödik esztendőt kezdjük közösen. Az óvodai intézményegység vezetése szeptember 21.-én tanévkezdő óvodabejárásra hívta a Pap Sándort a Fenntartó Tanács elnökét, Nyárlőrinc polgármesterét, Sinka Ferencet Tiszaug, Felföldi Zoltánt Lakitelek polgármesterét a Társulási Tanács tagjait és Zayzon Jenőnét Nyárlőrinc, Tóth-Péli Emőkét Lakitelek, és dr. Széles Szabolcsot Tiszaug települések jegyzőjét és Olajos Istvánt az Eötvös Iskola igazgatóját. A kellemes hangulatú találkozón bemutattuk óvodáinkat, beszéltünk szakmai eredményeinkről és terveinkről. Ismertettük a mi óvodánk referencia intézménnyé válásának folyamatát és a pályázatunkat. Itt hallottuk először, hogy a nyárlőrinci óvodát fel kívánja újítani az önkormányzat. Három óra. Ennyit töltöttünk együtt fenntartónkkal. Nem sok. Mondhatják. Nekünk nagyon sokat jelentett. Köszönjük, hogy velünk voltak és ránk figyeltek.

Óvodai hírek - 2011. október Óvodai hírek - 2011. október Óvodai hírek - 2011. október Óvodai hírek - 2011. október

Óvodai hírek - 2011. október Óvodai hírek - 2011. október Óvodai hírek - 2011. október Óvodai hírek - 2011. október

Óvodai hírek - 2011. október Óvodai hírek - 2011. októberVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Tiszaalpár-Lakitelek-Nyárlőrinc közösségfejlesztése

c tábla nézőkép honlapra

Csapadékvíz elvezető II. ütem

csapadekviz II utem

Tőserdő turisztikai fejlesztése

Tőserdő turisztikai fejlesztése

Kerékpárút építés

top 3 1 1 15

Keresés a honlapon

Otthonunk, Lakitelek újság

otthonunk lakitelek 11

Egészségház fejlesztése Lakiteleken

Egészségház fejlesztése Lakiteleken

Csapadékvíz elvezetés

top 2 1 3 16

Csatlakozás az ASP-hez

Asp 2020

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Választások 2019

valasztas

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

 

 Gyengénlátóknak

Lakitelek térképe

lakitelek terkep

Aranyhomok Kincsei - Települési értéktárak

aranyhomokkincsei

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával - Bethlen Gábor Alap

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap 1

Szenyvízszállítás

Szennyvízszállítás: 06/70-638-8347

Programnaptár

loader

Közösségi oldalunk

Közösségi média

Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció

Kecskemét és térsége mobil app

Kecskemét és térsége rendezvényei

rendezvénynaptár

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke