Szivárvány Ovi

Az Eötvös Iskola Szivárvány Napköziotthonos Óvodájának hírei, aktualitások, fontos információk valamint képek a hónap eseményeiről - január


Januári események | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Jan. 11.: Mesélő dallamok: Címe „Itt a farsang áll a bál…”
Jan 25.: Ovi-zsaru 10:00-től az új óvodában és utána a régi óvodában.
Január hónapban megkezdődtek a DIFER mérések a tanköteles korú gyermekek körében.


Februári előzetes | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Febr. 3.: Nevelés nélküli munkanap: a nevelő-oktató munka féléves értékelése
Febr.17.: FARSANGI MULATSÁG a csoportokban
          Délután jelmezes mulatság a szülőkkel a tornateremben
Febr. 21-én Farsangi népszokások: Állat alakoskodás és Télbanya égetés


Csille Sándornét köszöntöttük nyugdíjba vonulása alkalmából | Sütő Lászlóné, óvodavezető


1968 06.12.-én 15 évesen kezdett el dolgozni a Nyárjasi Erdészetnél és 1979-ig hosszabb rövidebb ideig itt dolgozott. Ez idő alatt volt munkahelye Háziipari Szövetkezet és Szőlészeti Kutató Intézet is. 1979. január 5-től a lakiteleki óvodában dolgozott folyamatosan dajkaként. A gyermekek szeretete az utolsó munkában töltött napig töretlen maradt. Munkakedve az óvodáért való elkötelezettsége példaértékű. Az összeszámított jogviszonyai alapján megszerezte a 40 éves munkaviszonyt és úgy határozott, hogy 2011. október 1-től nyugdíjba vonul.

Irénke az óvodánkban eltöltött 33 év alatt mindvégig a régi óvodában dolgozott. Fáradhatatlan hittel, tele energiával, dolgozott azért, hogy a gyerekek biztonságban éljenek itt az óvodában. Számtalan kisgyereknek segített az öltözködésben, mosakodásban, az étkezésben. Sok-sok kisgyermeket tanított cipőt kötni és segített abban, hogy a kiságyban kényelmesen, tiszta ágyneműben aludjanak. Életének közel kétharmadát más családok gyermekének gondozásának, nevelésének szentelte. Vállalta a tanulást is ennek érdekében, hiszen sok-sok év után iskolapadba ült és elvégezte a dajka képzőt.
Nagyon jó segítője volt sok óvónőnek is. Szorgalmasan készítette elő a foglalkozásokat és a végén pedig  gyorsan helyreállította a rendet.
Sokat köszönhetünk neki azért, hogy az óvoda csoportszobái, udvara szép és tiszta. Sokszor hozta otthonról a virágokat az óvoda szebbé tételre.
Munkáját mindig a kitartás, önállóság, segítőkészség, jellemezte.
Az óvodába járó gyerekek szülei tisztelték és szerették.
Most egy újabb életszakasza kezdődik az életének. Azt mondják, ez nyugalmasabb lesz.
Nagyon jó volt, hogy itt volt közöttünk, jó szívvel fogunk visszaemlékezni az együtt töltött időkre.
Nyugdíjba vonulása alkalmából kívánunk jó egészséget és hosszú, boldog nyugdíjas éveket.
Az óvoda minden dolgozója nevében: Sütő Lászlóné, óvoda vezető

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január


FIGYELEM!


Tájékoztatjuk a szülőket, hogy 2012. június 18-tól a régi óvodában fogadjuk a gyerekeket. 2012. augusztus 21-től az óvodánk zárva tart 2 hétig, a nyári nagytakarítás miatt.


GÓLYA-HÍR


A Margaréta csoportos Fekete Tesszának 2012. január 8-án kistestvére született.
Neve:  Fekete  Máté Zsolt.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk nekik!


Nevelésnélküli munkanap az óvodában | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Nevelőtestületünk 2012. febr. 3.-án tartja féléves értékelő értekezletét ezért ezen a napon nevelés nélküli munkanap lesz az óvodában.
Tekintettel arra, hogy az óvoda reggeltől estig nyitva tart, jogszabály rendelkezik arról, hogy milyen módon lehet nevelés nélküli munkanapot tartani, valamint a házirendünk is tartalmaz erre vonatkozó szabályokat.
Házirendünk erre vonatkozóan az alábbiakat tartalmazza:
„Intézményünkben a nevelési év folyamán maximum 5 nevelés nélküli munkanapot nevelőtestületi értekezletre, továbbképzésekre, tanulmány utakra, vendégek fogadására, ünnepekre, ünnepélyekre veszünk igénybe. Erről a szülőket legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatjuk. Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a tájékoztatást követő 3 napon belül nyilatkozzanak, hogy igénylik-e a gyermek felügyeletét. A nevelés nélküli munkanapokon biztosítandó gyermekfelügyelet szükségességéről és módjáról az intézményvezető dönt, a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak figyelembe vételével.”
 A Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében, abban az esetben, ha a gyermeklétszám 10 vagy annál kevesebb, az óvoda zárva tart.
Kérem, ha ezzel kapcsolatban kérdésük merül fel, keressenek meg.
Ismertetem a nap programját:

A délelőtt folyamán nevelőtestületi értekezlet lesz, ahol az alábbi feladataink lesznek.
1. A 2011-2012-es nevelési év első félévének áttekintése, értékelése.
-    az első félévben vezetett projekteket, témaheteket bemutatása
-    TÁMOP 3.1.7 pályázati feladatok megbeszélése, Jó gyakorlatok részletes kidolgozása.
-    a második félévre, a szülőknek és tanítónőknek tervezett bemutató foglakozások megbeszélése,
2. Az óvodai intézményegység első féléves munkájának áttekintése és értékelése.
 3. A második félév főbb feladatainak áttekintése.
 
A délután munkatársi értekezlettel folytatódik az alábbi napirendekkel.
- személyi és tárgyi feltételek alakulása
- 2012 évi költségvetés és az intézményi takarékossági intézkedések megvalósulása
- „Együtt a gyerekekért” dajkák és technikai dolgozók belső képzése.Visszatekintés a karácsonyi ünnepekre  | Gulyásné Szabó Gizella és Szentirmay Tamásné, óvónők


December hónapban az Ünnepi hét keretén belül Lakitelek apraja-nagyja együtt készülhetett a karácsonyra. Rendkívül színes, változatos programok közül lehetett válogatni. Óvodánk több helyen is érintett volt, így a Luca-napi táncházban, a Falukarácsonyon, a rajz versenyen, és az „Adni jó!” ruhaadományozás kezdeményezésben. Karácsonyhoz közeledve ellátogattunk a Gondozási Központba és a bölcsödébe is, többek között olyan céllal, hogy örömet szerezzünk másoknak a megtanult kis versikékkel és énekekkel. Tettük ezt azért is, mert itt már az óvodában arra neveljük a gyerekeket, hogy „jó kapni, de még jobb adni”.
Erről, az óvó nénik élmény beszámolóját olvashatják most:

„Nagyok” köszöntötték a „kicsiket” karácsonykor

Mindig nagy örömmel megyünk látogatni a bölcsödébe, s ez különösen igaz volt karácsony előtt, amikor a legkisebbek karácsonyát színesítettük egy kis műsorral.
A Katicás gyerekek szépen ünneplő ruhába felöltözve, izgatottan érkeztek a bölcsibe, ahol először örömmel köszöntötték az ismerős gondozó néniket, majd a csoportszobában gyülekező gyerekeket.  A feldíszített fa körül vártak bennünket az apróságok és figyelmesen hallgatták, nézték rövid kis műsorunkat. A szereplésért cserébe sok-sok finomsággal – gyümölccsel, édességgel - kínáltak bennünket a gondozó nénik. Megcsodáltuk a karácsonyfa alatt lévő játékokat is.
Búcsúzáskor egy-egy pici ajándékcsomagot kapott minden kisgyermek. Köszönjük a gondozó néniknek a kedves fogadtatást és vendéglátást.

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január


Falukarácsonyon a Vackor csoport szerepelt | Bekéné Kotvics Edit, óvónő


Hat esztendőnként jut egy-egy óvodai csoportnak az a megtiszteltetés,hogy felléphet  nagyközségünk egyik legnagyobb ünnepén , a "világot jelentő deszkákon". Idén mi Vackor csoportosok  karácsonyi kántálást  mutattunk be. Népies  ruhát öltöttünk magunkra, így már a gyerekekre nézve a szívünk is ünneplőbe öltözött. Óvodásaink szinte ragyogtak a színpadon.
Az egyik kisfiú meg is jegyezte "Megasztárok lettünk". Öröm volt látni az ügyes óvodásokat, a büszke szülőket-nagyszülőket. Megérte a gyakorlást, fáradozást.
És akik gazdagabbak lettek egy életre szóló élménnyel: Benke Gréta, Borsodi Nikoletta, Dakó Jázmin,Dakó Tibor, Dombi Zsolt, Horváth Barbara, Kelemen Léda, Kéri Fanni, Kotvics Regina, Laczkó Antal, Salánki András, Sütő Lilla és Vandzsár Patrik.
Legkedvesebb dalunk soraiban benne van minden jókívánságunk.   

"Adjon Isten minden jót, ez újesztendőbe,
 Vegye el mind a nem jót, ez újesztendőbe,
 Mitől félünk mentsen meg, amit várunk legyen meg,
 ez  újesztendőbe"

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január


Karácsony a Gondozás Központban | Aszódiné Magyar Beáta, óvónő


"Ember, ember december...." énekelték a Margarétások a nagy várakozással üldögélő idős néniknek és bácsiknak. Nagy szeretettel fogadták a 10 saját készítésű hangszerrel érkező gyermekek karácsonyi énekeit és verseit. Elérzékenyülve énekelték velünk együtt  az " Ó, gyönyörű szép, titokzatos éj" kezdetű karácsonyi népdalt. Nagy sikert arattak az összegyűlt ünneplő közönség körében: Bánfi Andrea, Szabó Csenge, Cina Kata, Horváth Alexandra, Papp Loretta, Demeter Anna, Balázs Olivér, Kiss Botond, Krizsány Endre és Erdős Boldizsár. Egy kicsit én is elérzékenyülve adtam át a gyerekekkel, az általuk készített só gyurma karácsonyi díszeket és egy kosár mézeskalácsot, melyet szintén a gyerekekkel együtt sütöttünk. Nagyon örültek a meglepetésnek ezek az idős emberek. Volt olyan idős bácsi, aki a csokiját szorongatva alig várta, hogy a gyerekeknek oda adhassa, hogy majd az oviban megegyék. Meleg szívvel láttak vendégül, üdítővel, süteménnyel kínáltak, és útravalóul narancsot is kaptak a gyerekek.

Meghitt pillanatok az óvodai csoportjainkban 2011. karácsonyán.

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárGratulálunk!


A „Karácsony az én falumban” című rajz pályázaton az óvodás korcsoportban az
1. helyezett Kakó Hanna Flóra,
2. helyezett Kőszegi Zsófi, Napsugár csoportos
3. helyezett Kelemen Léda Vackor csoportos gyerekek.


A karácsony előtti adományozásokról | Madari Istvánné és Gulyásné Varga Edit


2011-ben hoztuk létre óvodánk Szociális Támogató Rendszerét melyet a Környezeti munkacsoport és óvodánk gyermekvédelmi felelőse működtet.

Ennek keretében adtunk helyet 2011.december 2-án, 13-17 óráig a régi óvoda tornaszobájában a Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesülete szervezésében, annak a ruhaadománynak melyet az egyesület az országos egyesülettől, magánszemélyektől kapott. A ruhaadományokból nagyon sokan örömmel  válogathattak.
Az újonnan érkezett adományokból januárban ismét lehet térítésmentesen választani. Ennek
időpontja 2012 . január 27-én (pénteken) 13-17 óráig, a régi óvodában. Mindenkit szeretettel várunk.
Az egyesület elérhetősége: nagycsaladosokegyesulete@lakitelek.hu

Madari Istvánné
A Lakiteleki Nagycsaládosok Egyesületének elnökhelyettese
Az óvoda gyermekvédelmi felelőse


2011 szeptemberétől óvodánk együttműködő partnerei közé tartozik a községünkben működő Lakiteleki Önkéntesek Segítő Egyesülete (LÖSE). Az ő kezdeményezésükre karácsony előtt mindkét óvodában gyermekruhákból válogathattak a szülők ingyen.
Ebben a tanévben először, karácsony előtt minden kisgyermeknek apró ajándékkal és egy-egy mandarinnal kedveskedtek, amit mindenki nagy örömmel vitt haza.   Köszönjük, hogy gondoltak ránk!

Gulyásné Varga Edit
Környezeti munkacsoport tagja

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január


Környezeti munkacsoport hírei | Bohács Jenőné, környezeti munkacsoport vezető


Munkacsoportunk felhívására 21 adakozó felajánlását válogatták szét 2011. december 14.-én délutánján a környezeti munkacsoport tagjai. Az előző évhez képest most kevesebb tartós élelmiszer gyűlt össze, viszont játékok, használati tárgyak, ruhaneműk voltak bőven.
A Pillangó csoportban 8 kisgyermek kapott az adományból, év közben 5 személy juttatta el hozzánk felajánlását.
A Bóbita csoportban 6 gyermek kapott és 2 személy adakozott.
A Napsugár csoportban 5 család kapott csomagot.
A Katica csoportban 10-en adományoztak és 4-en kaptak az ajándékokból.
A Margaréta csoport tagjai közül 5-en hoztak, 6-an kaptak a csomagokból.
A Vackor csoportban 4 család adományozott és 3 család kapott ajándékot.
A Környezeti munkacsoport nevében köszönöm az adományozók segítő szándékát, remélve, hogy az elkövetkező években minden karácsony előtt sok-sok családnak szerezhetünk még örömet.

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január


Örömkoncert | Sütő Lászlóné, óvodavezető


Nagyon találó a koncert neve, hiszen örültünk mi, akik hallgattuk az önfeledt éneklést, örültek a szereplők, mert érezték, hogy nekünk nagyon tetszik és egyébként is szívből énekeltek, örültek azok, akik a koncert bevételéből sok családot ajándékcsomaggal leptek meg. Nagyon örülünk, hogy óvodánkból három család kapott az ajándékcsomagból. Köszönjük Belicza Andrásnak, Csinger Andreának és barátaiknak, hogy szabadidejüket nem sajnálva sok-sok óvodásnak örömet szereztek.


KÖSZÖNJÜK!Zöld óvoda | Vankóné Török Katalin, óvónők


Környezettudatos nevelésünknek köszönhetően 2010-ben elnyerte óvodánk a ZÖLD ÓVODA címet. Minden évben külön tervezzük azokat a programokat, amelyek a gyerekek környezetvédelmi tevékenységeit és ismereteinek fejlesztését szolgálják.
Külön figyelmet fordítunk arra, hogy minden évben megismertessük velük az év madarát és az év fáját.

2012-ben
Az év madara az egerészölyv

Óvodai hírek - 2012. január


Az egerészölyv a leggyakoribb ragadozó madarunk, sík- és hegyvidéken egyaránt előfordul, így a laikusok által úton-útfélen látott „sasok” általában ennek a fajnak a képviselői. Ráadásul az egerészölyvek kifejezetten szeretnek is a forgalmas utak, autópályák mellett ücsörögni, hogy a kezelt (legeltetett, kaszált) gyepfelületek nyújtotta könnyebb zsákmányszerzési lehetőséget kihasználják. A múlt században az intenzív ragadozóüldözés és a fészkelésre alkalmas fák hiánya miatt az Alföld nagy részéről eltűnt a faj és szinte kizárólag csak a hegy- és dombvidéki erdős területeken költött. A több mint fél évszázados védelemnek köszönhetően az egerészölyv ma már gyakori madárnak számít Magyarországon. Ha azonban nem vigyázunk rájuk, esetleg ismét lőhetővé válik a faj, az állomány - sok más hasonló, vele könnyen  összetéveszthető fajéval együtt - ismét összeomolhat.

 
2012-ben
Az év fája a zselnicemeggy

Óvodai hírek - 2012. január


A zselnicemeggy hatalmas területen megtalálható, Eurázsia java részét felöleli. Európában a Skandináv-félsziget északi csücskéig is eljut, délen viszont az Ibériai-, Appennin- és Balkán-félszigeten ritkul. Nyugat-keleti irányban Nagy-Britanniától egészen az Amur-vidékig, Kamcsatkáig és Japán északi részéig nyúlik, érdekes módon Észak-Afrikában az Atlasz-hegységben is megjelenik, s itt éri el legmagasabb előfordulását 2200 m tengerszint feletti magasságon. Közeli rokonai Koreában és Észak-Amerikában élnek, ez utóbbiak közé tartozik a hazánkban idegenhonos fajként terjedő kései meggy (Padus serotina). Borsó nagyságú, fényes fekete lédús termései keserédesek, július végén érnek. Bár kevésbé élvezhetőek, régészeti bizonyítékaink vannak arra nézve, hogy a kő- és bronzkorban fogyasztották azokat. Ázsiai népek gyümölcslé és vegyes gyümölcsíz készítésére ma is alkalmazzák. Fateste sárgás- vagy vöröses fehér, közepe – az ún. gesztje – zöldesen sávozott. A faanyag meglehetősen rugalmas, könnyen hasítható, jól polírozható és esztergályozható. Nincs akkora jelentősége a faiparban, mint a közönséges cseresznyének, de a belsőépítészetben és csónakgyártásnál gyakran találkozunk érdekes faanyagával.


A Szülői Szervezet hírei | Ádám Ibolya, SZMK elnök


Mindenkinek kívánok egészségben, békességben és örömökben gazdag újesztendőt. Hamar elteltek az ünnepek, de talán mindenki emlékszik még rá, hogy milyen jó hangulatban telt Luca-napi rendezvényünk. A bevétel jól sikerült, a válság ellenére jobban, mint tavaly. Szeretném megköszönni valamennyi szülőnek a segítséget, a támogatást, a dolgos napokat mellyel a karácsonyi vásárra készültek, és a finom mézeskalácsokat.
A második félévben is számos programot tervezünk, melyek közül a farsangi mulatság lesz az első. A gyerekek már gondolkodhatnak, hogy milyen jelmezbe szeretnének bújni (a szülők meg azon, hogy hogyan valósítsák azt meg).
A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpontjához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos nagyböjt kezdetéig, jelen esetben február 22-ig tart. Farsang a tavaszvárás pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorlatilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka.

A program részleteiről, időpontjáról plakátokon és a következő havi újság oldalain adunk pontos tájékoztatást.

Az idén még nem láttam kiírást a „főzzön játszóteret” pályázatra, de nagyon remélem, hogy az idén is lesz erre lehetőség, ezért kérek mindenkit, aki a pályázathoz kapcsolódó ételízesítő terméket használja az ne dobja el a csomagolást, hanem gyűjtse össze és juttassa el az óvodába. Az ismerősöknek is szóljunk erről a lehetőségről. Sok kicsi sokra mehet.

Kívánok mindenkinek szép napokat, jó egészséget, és mindenkit nagy szeretettel várunk rendezvényeinkre.

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január

Óvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. januárÓvodai hírek - 2012. január


Új vezető a Laki-Konyha élén | Sütő Lászlóné, óvodavezető


2012. január első napjaitól kezdve a gyermekélelmezési konyhát Tóthné Balla Mária vezeti. Felkértük, hogy óvodánk újságján keresztül mutatkozzon be a szülőknek. Bemutatkozást itt is közzétesszük.

Tóthné Balla Mária vagyok a Laki-Konyha Kft új ügyvezető/konyhafőnöke.
A mottónkban szereplő „titkos összetevő” a csapatom tudása és lelkiismeretes munkája.
Személy szerint én ezen a konyhán dolgoztam 1996-2008-ig. Sokat tanultam az akkori kollégáktól és itt bővítettem szakmai ismereteimet, s ekkor folytattam tanulmányaimat. Itt lettem elhivatott a gyermekétkeztetés iránt.
Az alig több mint három év kitérőm alatt nagyon sokat tapasztaltam a színvonalas, egészséges és minőségi közétkeztetés területén.
Ezek a tapasztalatok, ismeretek irányítják terveimet, amiket szeretnék megvalósítani.
Többek között a korcsoportoknak megfelelő menü összeállítás, fűszerezés.
Az élelmiszer allergiás gyermekek számának felmérése, étkeztetésük megoldása
A bölcsődéseknél és óvodásoknál a napi négyszeri étkezés bevezetése - tízórai  és ebéd között gyümölcs vagy gyümölcslé.
Az egészséges táplálkozás jegyében, minél több zöldséget vagy gyümölcsöt „elrejteni” az ételekben. ?
Itt szeretném elmondani, hogy februártól lesz a Laki-Konyhának egy internetes oldala, ahol mindenről tájékoztatjuk a szülőket, érdeklődőket.
Itt megtalálhatók lesznek az étlapok és a hozzájuk tartozó receptek is.
Egy ekkora konyha átvétele nem könnyű, az átmeneti hiányosságokért, esetleges hibákért elnézésüket kérem, igyekszünk minél zökkenő mentesebben végezni a munkánkat.
Végül, mivel gyermekeink étkeztetése mindannyiunk (konyha, adott intézmény és a család) felelősége és szívügye, megragadom az alkalmat arra, hogy támogatásukat, együttműködésüket kérjem.
Javaslataikat a tneballamaria@gmail.com címen vagy a 30/ 414 00 89-es mobil számon várom.
Köszönöm a bemutatkozás lehetőségét.