MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete 

2010. május 27-én (csütörtökön) 15,00 órakor

tartja soron következő ülését,

melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:


1./ Lakitelek Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

2. / Áthidaló kölcsön igénybevétele a TÁMOP. 3.1.4 pályázathoz kapcsolódóan.
Előadó: Varga Sándor polgármester

3./ Rulirozó hitel fedezeteként jelzálogjog alapításához hozzájárulás.
Előadó: Varga Sándor polgármester

4./ Beszámoló a 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
Előadó :  Varga Sándor polgármester

5./ Szakmai beszámoló a Családsegítő Szolgálat 2009. évi tevékenységéről.
Előadó:  Varga Sándor polgármester

6./ LAKI-GAZDA Kft éves mérlegének, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

7./ LAKI-KONYHA KFT éves mérlegének, egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása.
Előadó: Varga Sándor polgármester

8. / Művelődési Ház felújítása tárgyában beadott pályázat.
Előadó: Varga Sándor polgármester

9./ Terület kijelölése értékesítésre a Móricz Zs. krt.-on.
Előadó: Varga Sándor polgármester

10./ Közbeszerzési eljárás megindítása melegétkeztetési utalvány beszerzésére.
Előadó :  Varga Sándor polgármester 

11./ ÁROP pályázat benyújtása továbbképzésre.
Előadó: Varga Sándor polgármester

12. / Eljárás lezáró döntés meghozatala a Nyárlőrinci Iskola akadálymentesítésére kiírt közbeszerzési eljárásban.
       (Előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

Előadó: Varga Sándor polgármester

13./ Eljárás lezáró döntés meghozatala a Lakiteleki Bölcsőde bővítése tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás során.
       (Előterjesztés a testületi ülésen kerül kiosztásra)

Előadó: Varga Sándor polgármester

14./ Egyéb ügyek.


Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.

Lakitelek, 2010. május 20.

Varga Sándor
polgármester

1./ Egészségügyi ellátási szerződés házi gyermekorvosi tevékenységre.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

2./ Lakitelek Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

3./ Polgármesteri Hivatal és önkormányzat önálló intézménye 2009. I. félévi
                 költségvetési beszámolója.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

4./ Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú   2009. I. félévi tevékenysé-
     géről.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

5./ Lakitelek 1326/123 hrsz-ú építési telek visszavásárlása.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

6./ Pályázat benyújtása belterületi csapadékvíz elvezetés támogatására.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester   

7./ Pályázat benyújtása  „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című
     pályázati felhívásra.
        Előadó:   Varga Sándor polgármester