Híreink
Ma 2022. december 8. csütörtök, Mária, Marion napja van.
Holnap
Natália, Natasa
napja lesz.


RendeletekAz alábbi táblázat egységes szerkezetben tartalmazza a helyi képviselő-testület által eddig megalkotott - jelenleg is hatályban lévő - rendeleteket ,  melyek elolvashatóak illetve letölthetőek az adott rendelet vastaggal szedett számára kattintva.A dokumentumok PDF formátumúak, némelyikük nagyobb méretű, letöltési idejük függ az internet sebességétől.


Rendelet száma

/valamennyi rendelet, az alaprendelet,
utána időrendi sorrendben
a módosító rendeletek/

Rendelet címe

Szabályozás
tárgykörei
1
8/1993. (III.31.)
8/1995. (IV.1.)
8/2009. (III.26.)
5/2010. (III. 26.)
a Gondozási Központ intézményen
belül működtetett és személyes
gondoskodást nyújtó  szociális
ellátások térítési díjának megállapításáról.
szociális
2
14/1993. (X.22.)
18/2004. (V.27)
14/2005. (X.25.)
a helyi címer és zászló alapításáról
és használati rendjéről.
önkormányzati jelkép
3
15/1993. (IX.16.)
10/1994. (V.25.)
15/2005. (X.25.)
17/1995.(XI.30.)
11/1997. (IX.25.)
4/2000.(III.14.)
18/2000.(IX.13.)
12/2002.(V.22.)
24/2003. (VIII.27.)
25/2004.(V.27.)
13/2006. (VI.28.)
8/2007. (III. 21.)
12/2008. (V.29.)
23/2008. (XI.28.)
9/2009. (III. 26.)
a szociális rászorultságtól függő
pénzbeni és természetbeni ellátásokról
szociális
4
20/1994.(X.24.)
3/2003.(I.29)
3/2008. (II. 14.)
5/2008. (III.12.)
a Lakitelekért Emlékérem alapításáról
és adományozásának rendjéről
önkormányzati jelkép
5
14/1997.(XI.26.)
3/2005. (II. 16.)
3/2008. (II. 14.)
6/2008. (III.12.)
egyes kitüntető díjak alapításáról
és adományozásának rendjéről
önkormányzati jelkép
6
3/1998.(II.26.)
25/2003.(VIII.27.)
18/2004. (V.27.)
13/2005. (IX.14.)
16/2005. (XI.01.)
5/2006. (II. 14.)
a gyermekek támogatásáról
szociális
7
12/1999.(XI.3.)
18/2004. (V.27.)
a közművelődésrőlközművelődés
8
26/2000.(XI.29.)
18/2004. (V.27.)
14/2005. (X..25.)
18/2005. (XI.11.)
3/2009.(I.29.)
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
helyi közszolgáltatás
9
8/2001.(III.20.)
11/2004. (II.11.)
28/2006.(XII.19.)
12/2007. (III. 21.)
26/2007. (XI. 28.)
a magánszemélyek kommunális adójárólhelyi adó
10
10/2001.(III.21.)
14/2002. (V.22.)
34/2003.(XII.3.)
9/2004.(II.11.)
29/2006.(XII.19.)
az idegenforgalmi adórólhelyi adó
11
11/2001.(III.20.)
24/2002.(XII.11.)
35/2003. (XII.3.)
10/2004. (II.11.)
30/2006.(XII.19.)
az építményadóról
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
12
18/2001.(VI.27.)
18/2004. (V.27.)
14/2005. (X.25.)
6/2006. (II. 15.)
a vásárokról és piacokrólhelyi közszolgáltatás
13
23/2001. (X.17.)
29/2002.(XII.11.)
19/2003. (IV.24.)
28/2003. (X.29.)
a Képviselőtestület hivatalának
köztisztviselőit megillető juttatásokról
és támogatásokról
munkajog
14
6/2002.(III.13.)
a háziorvosi és házi
gyermekorvosi körzetek meghatározásáról
egészségügy
15
11/2002.(V.22.)
5/2004. (II.11)
18/2004. (V.27.)
a környezetvédelemről
környezetvédelem
16
30/2002.(XII.11.)
14/2005. (X.25.)
23/2005. (XI.30.)
14/2007. (V.30.)
a közterületek használatáról
környezetvédelem
17
18/2003.(IV.24.)
18/2004. (V.27.)
23/2007. (X.17.)
7/2008. (III.27.)
4/2009. (I.29.)
28/2009. (XII.23.)
a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól
helyi közszolgáltatás
18
31/2003. (XII. 3.)
14/2005.  (X.25.)
az útépítési érdekeltség
hozzájárulás megfizetésének módjáról
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
19
19/2004. (V.27.)
az első lakáshoz jutók támogatásárólszociális
20
20/2004. (V.27.)
24/2006. (XI. 16.)
17/2008. (VII. 30.)
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokrólszociális
21
21/2004. (V.27.)
28/2004. (IX.15.)
30/2004. (XI.4.)
21/2006. (IX. 28.)
23/2006. (XI. 19.)
10/2007. (III. 21.)
20/2007. IX. 12.)
25/2007. (XI. 29.)
15/2008. (VII.1.)
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairólgazdálkodás,
pénzügy
22
22/2004.(V.27.)
a köztisztaságrólkörnyezetvédelem
23
23/2004. (V.27.)
az állatok tartásárólállatvédelem
24
37/2004. (XII.1.)
a Lakitelek településnév használatáról
25
7/2005. (IV.21.)
11/2005.(VII. 7.)
14/2005. (X.25.)
24/2005. (XI. 30.)
az önkormányzati beruházásban
megvalósított közművek létesítéséhez
való közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének rendjéről
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
26
14/2006.  (VI.28.)

az adóigazgatási feladatokat
ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről
munkajog
27
17/2006. (VIII.30.)

Lakitelek Nagyközség Önkormányzat
költségvetési és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi
követelményeiről
gazdálkodás,
pénzügy
28
20/2006. (IX.28.)
18/2007. (VIII. 11.)
a vízdíj hatósági árának megállapításáról
helyi közszolgáltatás
29
26/2006. (XII.19.)
Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről
épített környezet védelme,
 szabályozása
30
6/2007.(III.21.)
26/2009. (XII. 15.)
22/2008. (XI. 28.)
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szervezeti
31
9/2007 .(III.21.)
a képviselők, bizottsági elnökök, és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szervezeti
32
11/2007.(III.21.)
16/2008. (VII. 1).
10/2009. (III. 26.)
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
gazdálkodás,
pénzügy
33
17/2007. (VIII. 11.)
1/2010. (I. 15.)
25/2009. (XII. 15.)
a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról
helyi közszolgáltatás
34
24/2007. (XI.29.)
Az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
térítési díjának és tandíj mértékének megállapításáról
oktatás
35
20/2008.(IX.18.)
Lakitelek Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
környezetvédelem
36
26/2008. (XII.18.)
(nagy fájlméret!)
az épített örökség helyi értékeinek
védelmével összefüggő szabályokról
épített környezet védelme,
 szabályozása
37
6/2009.(II. 12.)
a talajterhelési díjról
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
38
11/2009.(III.26.)
a parkolóhely-építési kötelezettségrőlépített környezet védelme,
 szabályozása
39
12/2009.(III.26.)
21/2009. (XI. 15.)
24/2009. (XII. 15.)
a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról
helyi közszolgáltatás
40
17/2009. (VII. 23.)
az önkormányzati beruházásban
megvalósított útépítésekhez
való útépítési hozzájárulás
megfizetésének rendjéről
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
41
18/2009. (VII. 23.)
Lakitelek Nagyközség Polgármesteri
Hivatalánál pályázati eljárás lefolytatása
nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről
munkajog
42
19/2009. (VII. 23.)
az óvodai, iskolai felvételi körzet
kialakításáról és a tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról
oktatás
43
23/2009. (XI.27.)
az étkezési térítési díjak megállapításáról
szociális
44
27/2009. (XII. 15.)
a helyi iparűzési adóról
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
45
3/2010.(II.12.)
7/2010.(IV.23.)
8/2010.(V.27.)
10/2010.(VIII.19.)
Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
gazdálkodás,
pénzügy
46
4/2010.(II.12.)
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
gazdálkodás,
pénzügy
47
6/2010.(IV.23.)
Lakitelek Önkormányzatának  2009. évi zárszámadásáról
gazdálkodás,
pénzügy
48
9/2010. (VI. 24.)
A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról
helyi közszolgáltatástöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!


Feltöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!

Óvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberrciusÓvodai hírek - 2009 szeptember


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Keresés a honlapon

Otthonunk, Lakitelek újság

otthonunk lakitelek 11

Tőserdő turisztikai fejlesztése

Tőserdő turisztikai fejlesztése

Csapadékvíz elvezető II. ütem

csapadekviz II utem

Kerékpárút építés

top 3 1 1 15

Csapadékvíz elvezetés

top 2 1 3 16

Egészségház fejlesztése Lakiteleken

Egészségház fejlesztése Lakiteleken

Csatlakozás az ASP-hez

Asp 2020

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Választások 2019

valasztas

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

 

 Gyengénlátóknak

Generali

gaba logo

Aranyhomok Kincsei - Települési értéktárak

aranyhomokkincsei

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával - Bethlen Gábor Alap

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap 1

Programnaptár

loader

Közösségi oldalunk

Közösségi média

Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció

Kecskemét és térsége mobil app

Kecskemét és térsége rendezvényei

rendezvénynaptár

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke