RendeletekAz alábbi táblázat egységes szerkezetben tartalmazza a helyi képviselő-testület által eddig megalkotott - jelenleg is hatályban lévő - rendeleteket ,  melyek elolvashatóak illetve letölthetőek az adott rendelet vastaggal szedett számára kattintva.A dokumentumok PDF formátumúak, némelyikük nagyobb méretű, letöltési idejük függ az internet sebességétől.


Rendelet száma

/valamennyi rendelet, az alaprendelet,
utána időrendi sorrendben
a módosító rendeletek/

Rendelet címe

Szabályozás
tárgykörei
1
8/1993. (III.31.)
8/1995. (IV.1.)
8/2009. (III.26.)
5/2010. (III. 26.)
a Gondozási Központ intézményen
belül működtetett és személyes
gondoskodást nyújtó  szociális
ellátások térítési díjának megállapításáról.
szociális
2
14/1993. (X.22.)
18/2004. (V.27)
14/2005. (X.25.)
a helyi címer és zászló alapításáról
és használati rendjéről.
önkormányzati jelkép
3
15/1993. (IX.16.)
10/1994. (V.25.)
15/2005. (X.25.)
17/1995.(XI.30.)
11/1997. (IX.25.)
4/2000.(III.14.)
18/2000.(IX.13.)
12/2002.(V.22.)
24/2003. (VIII.27.)
25/2004.(V.27.)
13/2006. (VI.28.)
8/2007. (III. 21.)
12/2008. (V.29.)
23/2008. (XI.28.)
9/2009. (III. 26.)
a szociális rászorultságtól függő
pénzbeni és természetbeni ellátásokról
szociális
4
20/1994.(X.24.)
3/2003.(I.29)
3/2008. (II. 14.)
5/2008. (III.12.)
a Lakitelekért Emlékérem alapításáról
és adományozásának rendjéről
önkormányzati jelkép
5
14/1997.(XI.26.)
3/2005. (II. 16.)
3/2008. (II. 14.)
6/2008. (III.12.)
egyes kitüntető díjak alapításáról
és adományozásának rendjéről
önkormányzati jelkép
6
3/1998.(II.26.)
25/2003.(VIII.27.)
18/2004. (V.27.)
13/2005. (IX.14.)
16/2005. (XI.01.)
5/2006. (II. 14.)
a gyermekek támogatásáról
szociális
7
12/1999.(XI.3.)
18/2004. (V.27.)
a közművelődésrőlközművelődés
8
26/2000.(XI.29.)
18/2004. (V.27.)
14/2005. (X..25.)
18/2005. (XI.11.)
3/2009.(I.29.)
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről
helyi közszolgáltatás
9
8/2001.(III.20.)
11/2004. (II.11.)
28/2006.(XII.19.)
12/2007. (III. 21.)
26/2007. (XI. 28.)
a magánszemélyek kommunális adójárólhelyi adó
10
10/2001.(III.21.)
14/2002. (V.22.)
34/2003.(XII.3.)
9/2004.(II.11.)
29/2006.(XII.19.)
az idegenforgalmi adórólhelyi adó
11
11/2001.(III.20.)
24/2002.(XII.11.)
35/2003. (XII.3.)
10/2004. (II.11.)
30/2006.(XII.19.)
az építményadóról
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
12
18/2001.(VI.27.)
18/2004. (V.27.)
14/2005. (X.25.)
6/2006. (II. 15.)
a vásárokról és piacokrólhelyi közszolgáltatás
13
23/2001. (X.17.)
29/2002.(XII.11.)
19/2003. (IV.24.)
28/2003. (X.29.)
a Képviselőtestület hivatalának
köztisztviselőit megillető juttatásokról
és támogatásokról
munkajog
14
6/2002.(III.13.)
a háziorvosi és házi
gyermekorvosi körzetek meghatározásáról
egészségügy
15
11/2002.(V.22.)
5/2004. (II.11)
18/2004. (V.27.)
a környezetvédelemről
környezetvédelem
16
30/2002.(XII.11.)
14/2005. (X.25.)
23/2005. (XI.30.)
14/2007. (V.30.)
a közterületek használatáról
környezetvédelem
17
18/2003.(IV.24.)
18/2004. (V.27.)
23/2007. (X.17.)
7/2008. (III.27.)
4/2009. (I.29.)
28/2009. (XII.23.)
a települési szilárd hulladék kezelésére
irányuló kötelező közszolgáltatás szabályairól
helyi közszolgáltatás
18
31/2003. (XII. 3.)
14/2005.  (X.25.)
az útépítési érdekeltség
hozzájárulás megfizetésének módjáról
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
19
19/2004. (V.27.)
az első lakáshoz jutók támogatásárólszociális
20
20/2004. (V.27.)
24/2006. (XI. 16.)
17/2008. (VII. 30.)
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokrólszociális
21
21/2004. (V.27.)
28/2004. (IX.15.)
30/2004. (XI.4.)
21/2006. (IX. 28.)
23/2006. (XI. 19.)
10/2007. (III. 21.)
20/2007. IX. 12.)
25/2007. (XI. 29.)
15/2008. (VII.1.)
az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairólgazdálkodás,
pénzügy
22
22/2004.(V.27.)
a köztisztaságrólkörnyezetvédelem
23
23/2004. (V.27.)
az állatok tartásárólállatvédelem
24
37/2004. (XII.1.)
a Lakitelek településnév használatáról
25
7/2005. (IV.21.)
11/2005.(VII. 7.)
14/2005. (X.25.)
24/2005. (XI. 30.)
az önkormányzati beruházásban
megvalósított közművek létesítéséhez
való közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének rendjéről
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
26
14/2006.  (VI.28.)

az adóigazgatási feladatokat
ellátó dolgozók anyagi érdekeltségi rendszeréről
munkajog
27
17/2006. (VIII.30.)

Lakitelek Nagyközség Önkormányzat
költségvetési és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi
követelményeiről
gazdálkodás,
pénzügy
28
20/2006. (IX.28.)
18/2007. (VIII. 11.)
a vízdíj hatósági árának megállapításáról
helyi közszolgáltatás
29
26/2006. (XII.19.)
Lakitelek Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről
épített környezet védelme,
 szabályozása
30
6/2007.(III.21.)
26/2009. (XII. 15.)
22/2008. (XI. 28.)
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szervezeti
31
9/2007 .(III.21.)
a képviselők, bizottsági elnökök, és bizottsági tagok tiszteletdíjáról
szervezeti
32
11/2007.(III.21.)
16/2008. (VII. 1).
10/2009. (III. 26.)
A helyben központosított közbeszerzési eljárásokról
gazdálkodás,
pénzügy
33
17/2007. (VIII. 11.)
1/2010. (I. 15.)
25/2009. (XII. 15.)
a csatornaszolgáltatás hatósági árának megállapításáról
helyi közszolgáltatás
34
24/2007. (XI.29.)
Az Eötvös Loránd Napközi Otthonos Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
térítési díjának és tandíj mértékének megállapításáról
oktatás
35
20/2008.(IX.18.)
Lakitelek Nagyközség Helyi Hulladékgazdálkodási Tervéről
környezetvédelem
36
26/2008. (XII.18.)
(nagy fájlméret!)
az épített örökség helyi értékeinek
védelmével összefüggő szabályokról
épített környezet védelme,
 szabályozása
37
6/2009.(II. 12.)
a talajterhelési díjról
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
38
11/2009.(III.26.)
a parkolóhely-építési kötelezettségrőlépített környezet védelme,
 szabályozása
39
12/2009.(III.26.)
21/2009. (XI. 15.)
24/2009. (XII. 15.)
a települési folyékony hulladék kezelésének kötelező közszolgáltatásáról
helyi közszolgáltatás
40
17/2009. (VII. 23.)
az önkormányzati beruházásban
megvalósított útépítésekhez
való útépítési hozzájárulás
megfizetésének rendjéről
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
41
18/2009. (VII. 23.)
Lakitelek Nagyközség Polgármesteri
Hivatalánál pályázati eljárás lefolytatása
nélkül betölthető köztisztviselői munkakörökről
munkajog
42
19/2009. (VII. 23.)
az óvodai, iskolai felvételi körzet
kialakításáról és a tanulói felvétellel, átvétellel kapcsolatos sajátos helyzet megállapításáról
oktatás
43
23/2009. (XI.27.)
az étkezési térítési díjak megállapításáról
szociális
44
27/2009. (XII. 15.)
a helyi iparűzési adóról
helyi adók,
hozzájárulások, díjak
45
3/2010.(II.12.)
7/2010.(IV.23.)
8/2010.(V.27.)
10/2010.(VIII.19.)
Lakitelek Önkormányzatának 2010. évi költségvetéséről
gazdálkodás,
pénzügy
46
4/2010.(II.12.)
Az önkormányzati pénzeszközökből és támogatásokból megvalósuló beszerzésekről
gazdálkodás,
pénzügy
47
6/2010.(IV.23.)
Lakitelek Önkormányzatának  2009. évi zárszámadásáról
gazdálkodás,
pénzügy
48
9/2010. (VI. 24.)
A közterületi parkolásért fizetendő díj megállapításáról
helyi közszolgáltatástöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!


Feltöltésre került a december 14-ei képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve.

A letöltéséhez kattintson ide!

Óvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberÓvodai hírek - 2009 szeptemberrciusÓvodai hírek - 2009 szeptember