Meghívó

MEGHÍVÓ

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

2011. február 3.-án (csütörtökön) 14,00 órakor

tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.


Ülés helye
:  Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

NAPIREND:


1./ Tájékoztató a 2011. január 14. és január 27. közötti időszak polgármesteri munkájáról
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

2./ Lakitelek Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

3./ Magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

4./ Lakitelek Önkormányzatának 2011. évi költségvetése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

5./ Rendeletalkotás a járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

6./ Javaslat a települési folyékony hulladék kezelésének közszolgáltatásáról szóló 12/2009.(III.26.) önkormányzati rendelet módosítására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

7./ Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

8./ Pályázat benyújtása az NKA Közművelődési Szakmai Kollégium pályázati felhívására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

9./ Egyes intézmény fenntartási, karbantartási, kertgondozási  önkormányzati feladatok felülvizsgálata, összevonása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

10./ Gondozási Központ szakmai programjának módosítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

11./ Kemping üzemeltetése.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

12./ Főplébániai Karitász Alapítvány támogatási kérelme.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

13./ Szerződésmódosítás a laboratóriumi feladatok 2011. évi ellátására.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

14./ Lakiteleki Tősfürdő 2011. évi árainak megállapítása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

15./ Önerő biztosítása bűnmegelőzési projektek megvalósítására c. pályázat kiírásra beadott pályázathoz.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

16./ Közbeszerzési eljárás megindítása az energetikai fejlesztések tervezési feladatai tárgyában.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

17./ Tájékoztató képviselői laptopok vásárlási lehetőségéről.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

18./ Falugyűlés időpontjának meghatározása.
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

19./ Egyéb ügyek.

20./ Lakitelek 1324 hrsz-ú terület cseréje. (zárt ülés)
Előadó:   Felföldi Zoltán polgármester

21./ 1339/1 hrsz.-ú ingatlan felajánlása adótartozás kiegyenlítésére. (zárt ülés)
 
    

Az üléshez kapcsolódó dokumentumok letölthetők innen.


Lakitelek, 2011. január 27.

Felföldi Zoltán
polgármester