Híreink
Ma 2022. december 5. hétfő, Vilma napja van.
Holnap
Miklós, Döniz
napja lesz.


Pályázati felhívásLakitelek Nagyközség Önkormányzata az alábbi tulajdonában álló lakások piaci alapon történő bérbeadására pályázatot hirdet.

A pályázat szövegét valamint a bérbeadó lakások listáját megtekintheti a Bővebben gombra kattintva!A pályázható lakások adatai:

1. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46.
Komfortfokozata: összkomfortos
Alapterülete: 76 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

2. Címe: 6065 Lakitelek, Kossuth u. 32.
Komfortfokozata: komfortos
Alapterülete: 76 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 358,- Ft/m2

3. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra-Oncsa 4/a
Komfortfokozata: komfortos
Alapterülete:     71m2Egyéb információk:


1.    Pályázatot a Polgármesteri Hivatalban (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani zárt, borítékban, 2011.augusztus 22. 12:00 óráig.
2.    A pályázati adatlap átvehető a Polgármester Hivatal Vagyongazdálkodási és Beruházási Csoportjában, a 8. számú irodában.
3.    Egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb három bérleményre tehet bérbevételi ajánlatot, mindegyikre külön nyomtatványon.
4.    Egy pályázó csak egy, az általa pályázott és megnyert lakás bérbevételére jogosult.
5.    A bérbeadó a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja.
6. A nyertes pályázó köteles a szerződés megkötésekor 2 havi lakbérösszegének megfelelő kauciót befizetni az önkormányzat pénztárába.
7. A Lakitelek, Szikra-Oncsa 4/a szám alatti lakás lakottan került meghirdetésre, a nyertes pályázó a tényleges birtokbavételkor 50.000 Ft összegű kauciót köteles befizetni az önkormányzat pénztárába, havi bérleti díj a 2012. június 30-áig terjedő időtartamra nem lett megállapítva.
8.    A bérleti szerződés megkötésére a döntést követőn nyolc napon belül kerül sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következő helyezettel kerül sor a szer-ződéskötésre.
Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.
9.    A bérleti szerződés határozott időre, 2012. június 30-ig kerül megkötésre a bérlővel.
10.    A lakbér nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.
11.    A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:
a.) a pályázó személyes adatait,
b.) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,
c.) az értékelés alapját képező ajánlatot a lakbér összegére,
d.) a bérlemény hasznosítási célját (lakás, gazdasági tevékenység stb.)
12.    Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.
13.    A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül ki-üríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.
14.    A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal vagyongaz-dálkodási és beruházási csoportja útján. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a képviselő-testület dönt.
15.    El kell utasítani a pályázatot, ha
a.    a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek,
b.    az önkormányzattal szemben lakásbérleti díj tartozása, önkormányzati lakásban okozott kár miatt fennálló fizetési kötelezettsége, önkormányzati lakásbérlet megszűnése után ki nem egyenlített közműdíj-tartozása van, kivéve, ha a tarto-zás rendezéséről érvényes megállapodással rendelkezik Lakitelek Nagyközség Önkormányzatával.
16.    A pályázat eredménye - a nyertesek értesítésével egyidejűleg - a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.
17.    Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.
18.    A hirdetménnyel kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beruházási Csoport munkatársai adnak felvilágosítást a 76/449-011 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

Lakitelek Nagyközség Önkormányzata az alábbi tulajdonában álló lakások piaci alapon történő bérbeadására pályázatot hirdet.

 

 

A pályázható lakások adatai:

 

1. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra-Oncsa 25.
Komfortfokozata: félkomfortos
Alapterülete: 62 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 173,- Ft/m2

2. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra-Oncsa 4/a.
Komfortfokozata: komfortos
Alapterülete: 71 m2
A havi bérleti díj minimális összege: 358,- Ft/m2

3. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   63 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

4. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   46 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

5. Címe: 6065 Lakitelek, Muraközy u. 29.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   46 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

6. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.

Komfortfokozata: félkomfortos

Alapterülete:   49 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 173,- Ft/m2

 

7. Címe: 6065 Lakitelek, Tücsök u. 2.

Komfortfokozata: félkomfortos

Alapterülete:   49 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 173,- Ft/m2


8. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   46 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

9. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   45 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

10. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   30 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

11. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   29 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

12. Címe: 6065 Lakitelek, Nyíl u. 8.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   45 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

13. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   58 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

14. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   37 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

15. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   32 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

16. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra 46.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   58,5 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

17. Címe: 6065 Lakitelek, Kossuth u. 32.

Komfortfokozata: komfortos

Alapterülete:   76 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 358,- Ft/m2


18. Címe: 6065 Lakitelek, Ady Endre u. 4.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   64 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

19. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 70.

Komfortfokozata: komfortos

Alapterülete:   76 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 358,- Ft/m2

 

20. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72/a.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   72 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

21. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 72.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   72 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

22. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46/b.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   90 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

23. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46/b.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   66 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

24. Címe: 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 46.

Komfortfokozata: összkomfortos

Alapterülete:   78 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 495,- Ft/m2

 

25. Címe: 6065 Lakitelek, Szikra u. 5.

Komfortfokozata: komfort nélküli

Alapterülete:   70 m2

A havi bérleti díj minimális összege: 71,- Ft/m2

 

Egyéb információk:

1.      Pályázatot a Polgármesteri Hivatalban (Lakitelek, Széchenyi krt. 48.) lehet benyújtani zárt borítékban, 2010. december 17. 1200 óráig.

2.      Egy pályázó az azonos időpontban meghirdetett lakások közül legfeljebb három bérleményre tehet bérbevételi ajánlatot, mindegyikre külön nyomtatványon.

3.      Egy pályázó csak egy, az általa pályázott és megnyert lakás bérbevételére jogosult.

4.      A bérbeadó a pályázat alapján a lakást annak adja bérbe, aki a legmagasabb összegű bérleti díj megfizetését vállalja. Azonos összegű ajánlatok esetén az ingatlan jelenlegi bérlője – amennyiben valamennyi egyéb feltételnek megfelel – elő haszonbérleti joggal rendelkezik.

5.      A bérleti szerződés megkötésére 2010. december 23-án kerül sor. Nem teljesítés esetén ugyanezekkel a feltételekkel a következő helyezettel kerül sor a szerződéskötésre.
Amennyiben az első helyezett nem fizeti meg szerződéskötés előtt a vállalása szerinti összeget, a következő legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázó lép a helyébe.

6.      A bérleti szerződés határozott időre, 2011. június 30-ig kerül megkötésre a bérlővel. A határozott idő leteltével a bérlő minden elhelyezési igény nélkül köteles elhagyni a lakást, a vele ott élőkkel együtt.

7.      A lakbér nem tartalmazza a rezsit, azt a bérlő havonta köteles megfizetni.

8.      A pályázat akkor érvényes, ha tartalmazza:

a.) a pályázó személyes adatait,

b.) a pályázó nyilatkozatát, hogy a kiírt pályázati feltételeket elfogadja,

c.) az értékelés alapját képező ajánlatot a lakbér összegére,

d.) a bérlemény hasznosítási célját (lakás, gazdasági tevékenység stb.)

9.      Amennyiben a bérlemény hasznosítási célja az ingatlan átminősítését igényli, az a bérlő feladata, és a bérlő köteles állni az ezzel kapcsolatos valamennyi költséget.

10.  A határozott idő elteltével a bérlő a lakást köteles minden elhelyezési igény nélkül kiüríteni és azt tisztán, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadónak visszaadni.

11.  A pályázatok előminősítését a polgármester végzi a polgármesteri hivatal vagyongazdálkodási és beruházási csoportja útján. A pályázatokat a képviselő-testület bírálja el, a bérlő személyéről a képviselő-testület dönt.

12.  A pályázat eredménye - a nyertesek értesítésével egyidejűleg - a Polgármesteri Hivatalban kifüggesztésre kerül a döntést követően haladéktalanul.

13.  Aki valótlan adatokat közöl, a pályázatból kizárásra kerül.

14.  A hirdetménnyel kapcsolatos kérdésekre a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beruházási Csoport munkatársai adnak felvilágosítást a 76/449-011 telefonszámon, vagy ügyfélfogadási időben személyesen.


Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Keresés a honlapon

Otthonunk, Lakitelek újság

otthonunk lakitelek 11

Tőserdő turisztikai fejlesztése

Tőserdő turisztikai fejlesztése

Csapadékvíz elvezető II. ütem

csapadekviz II utem

Kerékpárút építés

top 3 1 1 15

Csapadékvíz elvezetés

top 2 1 3 16

Egészségház fejlesztése Lakiteleken

Egészségház fejlesztése Lakiteleken

Csatlakozás az ASP-hez

Asp 2020

Magyar Falu Program

Magyar Falu Program

Választások 2019

valasztas

Rendőrség telefonszámai

Segélyhívó: 112

Körzeti Megbízott:

06-20-539-5899

Orvosi ügyelet telefonszáma

20/915-7063

 

 Gyengénlátóknak

Generali

gaba logo

Aranyhomok Kincsei - Települési értéktárak

aranyhomokkincsei

Megvalósult a Magyar Kormány támogatásával - Bethlen Gábor Alap

megvalosult a magyar kormany tamogatasaval bga alap 1

Programnaptár

loader

Közösségi oldalunk

Közösségi média

Kecskemét és térsége turisztikai mobilapplikáció

Kecskemét és térsége mobil app

Kecskemét és térsége rendezvényei

rendezvénynaptár

Üzletek nyilvántartása

Üzletek, cégek nyilvántartásának jegyzéke