Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

pályázatot hirdet

a Laki-Konyha Kft.

ügyvezetői tisztség betöltésére

 

 

Pályázatot hirdető munkáltató:

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete

6065 Lakitelek, Széchenyi körút 48.

 

Munkáltatói jogkör gyakorlója:

Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testülete, az egyéb munkáltatói jogokat Lakitelek Önkormányzatának polgármestere gyakorolja

 

Meghirdetett munkahely és beosztás:

Laki-Konyha Nonprofit Kft., 6065 Lakitelek, Széchenyi körút 104.

ügyvezető

 

A megbízás időtartama:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 3.114 § -a alapján a vezető tisztségviselő megbízása 5 évre szól (2019. december 1. napjától 2024. november 30. napjáig), 3 hónap próbaidővel

A munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései irányadók.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői tisztséggel járó lényeges feladatok:

Elsődlegesen a közétkeztetést (gyermek- és szociális étkeztetés, kb. 600 adag/nap) ellátó főzőkonyha és a hozzátartozó tálalókonyha irányítása, a jogszabályokban meghatározottak szerinti szakszerű működés, magas színvonalú szakmai munka biztosítása, szervezése, ellenőrzése. Másodlagosan az Önkormányzat területén élők étkezési szolgáltatásait is lássa el (pl.: közösségi rendezvények, bálok, esküvők, családi rendezvények).

Élelmezésvezetői feladatok ellátása, étlaptervezés, szállítókkal való kapcsolattartás, árubeszerzés, anyaggazdálkodás. A jogszabályban előírt pénzügyi gazdasági feladatok felelősségteljes ellátása, munkáltatói jogok gyakorlása, szabályzatok, tervek kidolgozása.

 

Munkabér és juttatások:

A munkabér és a juttatások megállapítása megegyezés szerint.

Kérjük, hogy a pályázó a pályázatban bérigényét jelölje meg!

 

Pályázati feltételek:

-           legalább középfokú végzettség

-           felhasználói szintű számítástechnikai ismeret

            -           büntetlen előélet

            -           cselekvőképesség

            -           magyar állampolgárság

           

A pályázat elbírálásán előnyt jelent:

            -           hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

-           élelmezésvezető szakképesítés

Elvárt kompetenciák:

-           kiváló szintű döntési képesség, kommunikációs és tárgyalóképesség, szakma iránti elkötelezettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-           részletes szakmai önéletrajz

-           az iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

-           a munkakör ellátására, a konyha vezetésére fejlesztésére vonatkozó szakmai elképzelések, program

-           90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy arra vonatkozó igazolás, hogy a pályázat benyújtásáig azt kérelmezte

-           hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevő személyek a teljes pályázati anyagba betekinthessenek

-           nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

-           nyilatkozat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv Harmadik könyve szerint kizáró feltételekről és összeférhetetlenségi okokról, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv. 211. § szerinti összeférhetetlenségről,

-           nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

-           nyilatkozat arról, hogy a pályázatával kapcsolatban a képviselő-testületi ülés keretében hozzájárul a nyílt ülés tartásához.

 

A tisztség betölthetőségének időpontja:

A tisztség legkorábban 2019. december 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 25.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-           Elektronikus úton: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen.

-           Postai úton, a pályázatnak Lakitelek Önkormányzata címére történő megküldésével (6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48.). Kérjük a borítékon feltüntetni „Laki-Konyha Nonprofit Kft – ügyvezetői tisztség”.

-           Személyesen: Madari Róbert polgármester, Bács-Kiskun megye, 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Polgármesteri Hivatal 7. iroda

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról Lakitelek Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 30.